Египет Шарм-эль-Шейх CONTINENTAL PLAZA BEACH 5* - $438     ●     Вик-Энд в ВЕНЕ. - 55 €. 3 дня Автобус. - €55    

Туры
больше туров
Рассылка туров
Email:

Самые выгодные ценовые предложения горящих туров и свежайших акций будут оперативно высылаться на email


 

: статьи

 

Воздушный кодекс Украины

 

ПРАВИЛА
повітряних перевезень пасажирів і багажу
 
 
     Стаття 1. Відповідність Правил
 
   1.1. Ці Правила підготовлені на виконання Програми інтеграції
України до Європейського Союзу, затвердженої Указом Президента України від 14 вересня 2000 року N 1072/2000, статті 62 Повітряного кодексу України, Закону України "Про захист прав споживачів",та пункту 3 Положення про Державну службу України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації затверджене Указом Президента України від 16 серпня 2004року №912 „Про внесення змін до деяких указів Президента України”.
 
   1.2. Ці Правила розроблені з урахуванням положень Варшавської конвенції та Загальних умов перевезень пасажирів і багажу, встановлених Міжнародною асоціацією повітряного транспорту ("General Conditions of Carriage (passenger and baggage)", ІАТА).
 
    Стаття 2. Мета
 
   Мета цих Правил - установити загальні умови перевезення пасажирів і багажу повітряним транспортом, за яких забезпечуються належний рівень безпеки польотів та якості обслуговування, а також принципи і норми відповідальності суб'єктів під час повітряних перевезеннях пасажирів і багажу, включаючи обслуговування, що належить до цих перевезень.
 
    Стаття 3. Терміни і визначення, що застосовуються у цих Правилах
 
   Агент з обслуговування - особа, уповноважена перевізником здійснювати  операції з наземного обслуговування пасажирів і багажу.
 
   Агент з  продажу  перевезень  -  особа,  що  призначена перевізником згідно з агентською угодою представляти інтереси перевізника при продажу перевезень на рейси перевізника і, якщо має відповідні повноваження, на рейси інших перевізників (далі - його агент).
 
   Багаж - такі предмети, майно та інша особиста власність пасажира, які є необхідними для особистого користування, комфорту чи для забезпечення зручностей у зв'язку з його подорожжю. Якщо інше прямо не визначено, то багаж включає зареєстрований багаж і ручну поклажу (незареєстрованний багаж) пасажира.
 
   Багажна ідентифікаційна  бирка  -  документ,  виданий перевізником для ідентифікації зареєстрованого багажу.
 
   Багажна квитанція  - частина квитка, яка визначає умови перевезення зареєстрованого багажу (у тому числі квитанція для одержання багажу, що видана перевізником і додається до квитка).
 
   Бронювання (або резервування) - попереднє замовлення місця на повітряному судні на визначений рейс і дату для перевезення пасажира або попереднє замовлення обсягу і тоннажу на повітряному судні на визначений рейс і дату для перевезення багажу (вантажу).
 
   Варшавська конвенція - у залежності від того,  який  з наведених  нижче  документів  застосовується  щодо  договору перевезення, означатиме:
   Конвенцію з  уніфікації  деяких  правил,  що  стосуються міжнародних повітряних перевезень, підписану у Варшаві 12.10.29, зі змінами, унесеними Гаазьким Протоколом, підписаним у Гаазі 28.09.55;    Додаткову конвенцію до Варшавської конвенції з уніфікації деяких  правил,  пов'язаних  з  міжнародними  повітряними перевезеннями, що виконуються не перевізником, який уклав договір, підписану у Гвадалахарі 18.09.61 (застосовується при перевезеннях, які передбачені статтею 19 цих Правил).
 
   Виключні умови - умови, при яких перевезення пасажирів і багажу  не  підпадають  під  звичайні  операції і процедури експлуатації цивільних повітряних суден, у тому числі умови, при яких  здійснюються  перевезення  миротворчого  контингенту, перевезення для ліквідації наслідків стихійного лиха чи аварії тощо.
 
   Відмова в перевезенні - відмова з боку перевізника прийняти на певний рейс пасажира.
 
  Групове перевезення - перевезення групи осіб, що  мають загальну  мету подорожі, незалежно від того, оформлена вона груповим квитком або окремими квитками на кожного пасажира.
 
   Дні - календарні дні, включаючи усі сім днів тижня, святкові, вихідні та неробочі дні, за умови, що при наданні повідомлення день відправлення повідомлення не враховується і що при визначенні тривалості чинності день, у який видано квиток або у яких розпочався політ, не враховується.
 
   Електронний квиток - електронний документ, який  включає роздрук маршруту, електронні купони і, у разі використання, документ для посадки.
 
   Електронний купон  -  частина  електронного  квитка, яка застосовується для перевезення на відповідному рейсі, або інший документ,  який його замінює, що зберігаються у базі даних автоматизованої системи бронювання перевізника.
 
   Зареєстрований багаж  -  багаж  пасажира, який прийнятий перевізником під свою охорону для перевезення та своєчасної доставки і на який перевізник видав багажну квитанцію та багажну ідентифікаційну бирку.
 
   Застосовані закони - закони, постанови та розпорядження, а також інші нормативно-правові акти, що регулюють  здійснення повітряних перевезень пасажирів і багажу будь-якої держави, з території, на територію та через територію якої здійснюються перевезення пасажирів та багажу.
 
   Зіпсований квиток - квиток, стан якого з вини пасажира не дозволяє ідентифікувати або прочитати інформацію, що міститься у квитку.
 
   Змішане перевезення  -  перевезення,  що  здійснюється з застосуванням різних видів транспорту  за  одним  перевізним документом за участю повітряного транспорту.
 
   Зупинка на маршруті (або Stopover) - попередньо погоджена між перевізником  і пасажиром тимчасова зупинка в перевезенні в будь-якому пункті, крім пункту відправлення та призначення.
 
   Квиток - документ, що має назву "Пасажирський квиток та багажна квитанція", у тому числі електронний квиток, виданий перевізником  (його  агентом),  який  включає умови договору перевезення та повідомлення, разом з польотними та пасажирським купонами.
 
   Код перевізника - два знаки, які ідентифікують відповідного перевізника в автоматизованих системах бронювання.
 
   Комерційні угоди - будь-які угоди між перевізниками, крім агентської угоди, що стосуються надання їхніх спільних послуг, пов'язаних з повітряними перевезеннями пасажирів (багажу).
 
   Купон - відривний талон на рейс і/або електронний купон.
 
   Місце відправлення - пункт, зазначений у квитку, з якого починається перевезення пасажира.
 
   Місце призначення - пункт, зазначений у квитку, у якому закінчується перевезення пасажира.
 
   Нормальний тариф - тариф з мінімальними обмеженнями в частині його застосування, установлений для перевезення у бізнес- чи економічному класі і опублікований як  нормальний  тариф  у автоматизованих системах бронювання.
 
   Обмежено дієздатний пасажир - пасажир, фізичний, медичний або психічний стан якого вимагає особистого догляду (при висадці та посадці; протягом польоту; при аварійній евакуації; при наземному обслуговуванні), але не створює незручностей для інших пасажирів (за звичайних умов).
 
   Остаточний час оформлення пасажирів - час, після закінчення якого пасажири, які не встигли пройти реєстрацію, не приймаються до перевезення на відповідний рейс.
 
   Пасажир - особа (за винятком членів екіпажу), що перевозиться повітряним  судном за згодою перевізника згідно з договором перевезення.
 
   Пасажирський квиток - частина квитка, виданого перевізником (його агентом), згідно з яким здійснюється перевезення пасажира.
  
 Пасажирський купон (або пасажирська квитанція) – частина пасажирського квитка, яка складає письмове повідомлення стосовно умов перевезення пасажира.
 
   Перевезення - транспортування  пасажирів  та  багажу  на повітряних  суднах,  що  здійснюється відповідно до договору перевезення, при якому, згідно з визначенням сторін,  пункт відправлення і пункт призначення незалежно від того, були чи ні зупинка в перевезенні або перевантаження, розміщені або  на території двох різних країн, або на території однієї країни, якщо узгоджена зупинка передбачена на території іншої країни. У цих Правилах  під  терміном  "перевезення"  також  розуміється транспортування пасажирів і/або багажу на повітряних суднах між двома пунктами, які розміщені на території України.
 
   Перевізник (або авіакомпанія) - особа, що має постійне місце діяльності  в Україні (і/або Україна забезпечує і підтримує фактичний контроль за діяльністю цієї особи) і яка перевозить або бере на себе зобов'язання перевезти пасажира та/або його багаж згідно з квитком, а також бере на себе зобов'язання надати всі інші послуги, що пов'язані з таким перевезенням, незалежно від того, чи є ця особа "фактичним перевізником" або "перевізником за договором" (визначення "фактичний перевізник" та "перевізник за договором" наведені у статті 19 цих Правил). З метою звільнення чи обмеження відповідальності, передбаченої чи визначеної в цих Правилах,  термін  "перевізник"  включає агентів, службовців, представників і підрядників перевізника, якщо цими Правилами не передбачене інше.
 
   Підтверджене бронювання - бронювання, яке було зареєстроване в автоматизованій системі бронювання і підтверджене перевізником. Позначається у квитку (електронному квитку) позначкою "ОК".
 
   Польотний купон - частина пасажирського квитка або, у разі електронного  квитка,  електронний  купон, у якому визначені відповідні пункти, між якими купон є дійсним для перевезення пасажира і багажу.
 
   Правила перевізника - правила, інструкції і  технології, встановлені перевізником, які застосовуються при перевезеннях пасажирів і/або багажу, у тому числі правила повітряних перевезень пасажирів і багажу, правила застосування тарифів, стандарти з обслуговування пасажирів і багажу, порядок розгляду претензій та позовів.
 
   Рейс з надлишком броні - рейс, на який кількість пасажирів, що мають підтверджене бронювання і прибули на реєстрацію до закінчення остаточного часу оформлення  пасажирів,  перевищує кількість наявних місць на рейсі.
 
   Роздрук маршруту - документ (документи), який перевізник видає пасажиру, що подорожує за електронним квитком, і в якому містяться  прізвище  пасажира,  інформація  щодо  рейсу  та повідомлення.
 
   Розумні строки - період часу, розумна межа тривалості якого при повітряному перевезенні пасажира (багажу) складає до трьох годин понад терміни початку та завершення польоту, визначені в розкладі руху перевізника.
 
   Ручна поклажа (або багаж незареєстрований) - багаж пасажира, який при перевезенні перебуває в салоні повітряного судна за згодою перевізника, під контролем пасажира і засвідчується биркою "У салон".
 
   Складений квиток - кілька квитків, виданих перевізником, які разом становлять єдиний договір перевезення.
 
   Спеціальний тариф - тариф, що має певні обмеження у частині його застосування, установлений для перевезення в економічному класі (у більшості випадків) і опублікований як спеціальний тариф у автоматизованих системах бронювання.
 
   Спеціальні умови - умови перевезення пасажирів і багажу, які виникають унаслідок невідповідності положень цих Правил правилам іншої країни або якщо правилами іншої країни встановлений більш низький рівень щодо умов перевезень, ніж той, що встановлений цими Правилами, або якщо іншою країною вимагається дотримання її правил і при цьому ставиться під загрозу виконання договору перевезення.
 
   Тариф - сума, встановлена  перевізником  за  перевезення пасажира  або одиниці маси, або обсягу багажу (вантажу) за відповідним маршрутом і відповідного класу обслуговування.
 
   Тарифні нормативи - установлені і опубліковані перевізником в автоматизованих системах бронювання  тарифи  та  правила  їх застосування.
 
   Узгоджені місця зупинки - пункти (крім пунктів відправлення і призначення), які визначені у квитку або наведені в розкладі руху перевізника як заплановані пункти зупинок на маршруті перевезення.
 
   Форс-мажорні обставини  -  незвичайні  і  непередбачувані обставини поза контролем перевізника та пасажира, наслідків яких не можна було уникнути навіть при докладанні найбільших зусиль.
 
   Чартерне перевезення - перевезення "фактичним перевізником", який згідно з повноваженнями, одержаними від "перевізника за договором" (фрахтувальника або оператора рейсу), виконує частину або все перевезення згідно з договором чартеру.
 
   Чартерний квиток - квиток, виданий згідно  з  договором чартеру.
 
   BSR - банківський курс продажу валюти.
 
   Стаття 4. Сфера застосування
 
   4.1. Застосування міжнародних норм
   Якщо будь-яке положення цих Правилах суперечить положенням Варшавської конвенції або іншого  міжнародного договору, який є частиною законодавства України, то таке положення цих Правил не застосовується. Незастосування такого положення не впливає на чинність будь-якого іншого положення цих Правил.
 
   4.2. Загальні положення
 
   4.2.1. Ці Правилами застосовуються щодо всіх комерційних повітряних перевезень (міжнародних та внутрішніх) пасажирів і багажу, що здійснює перевізник, включаючи обслуговування, що належить до цих перевезень, і, якщо перевізником  не  буде встановлено інше, щодо безкоштовних перевезень. Якщо є підстави для розумного сумніву щодо умов здійснення перевезень, перевізник має право на власний розсуд визначати, які положення цих Правил слід застосовувати.
 
   4.2.2. Правила поширюються на іноземних перевізників, які здійснюють продаж перевезень на території України, у частині обов'язкового інформування пасажирів у розмірі, встановленому в статті 26 цих Правил.
 
   4.2.3. Правила застосовуються до пасажира, який подорожує рейсом (рейсами) згідно з квитком. Визначення авіакомпанії як перевізника  на такий рейс є презумпцією існування договору перевезення на такий рейс між цим перевізником і пасажиром, який зазначений у квитку.
 
   4.2.4. Усі перевезення пасажирів і багажу, що зазначені в пункті 4.2.1 цієї статті, є об'єктом правил перевізника, а також тарифних нормативів перевізника, чинних на дату видачі квитка (оформлення електронного квитка), а якщо таку дату неможливо визначити  -  на дату початку перевезення. При перевезеннях пасажирів і багажу застосовуються правила, тарифи і збори, що діють  на  дату  оформлення квитка з початкового аеропорту, зазначеного у квитку.
 
   4.2.5. Ці Правила та правила перевізника, а також тарифні нормативи перевізника з внесеними у них змінами не можуть бути застосовані до договору перевезення пасажира і  багажу  без повідомлення про це пасажира після дати видачі квитка, крім випадків, коли це може вимагатися згідно  із  застосованими законами.
 
   4.2.6. Перевезення пасажирів  і  багажу,  стосовно  яких забезпечити відповідність цим Правил є практично неможливим, перевізник має право здійснювати тільки за спеціальних умов, передбачених пунктом 4.3 цієї статті.
 
   4.2.7. Правила не застосовуються при перевезеннях пасажирів і багажу, що здійснюються за виключних умов, які не підпадають під звичайні операції і процедури експлуатації цивільних повітряних суден.
 
   4.3. Спеціальні умови перевезення
 
   4.3.1. Якщо перевізником доведено, а відповідним державним органом визнано, що положення цих Правил практично неможливо виконати і що встановлені цими Правилами загальні умови перевезень пасажирів і багажу можуть бути забезпечені за рахунок застосування альтернативних засобів, то такий орган може затвердити одиничну операцію або заплановану серію кількох операцій з перевезення пасажирів і багажу за спеціальних умов. Загальний рівень якості та безпеки при таких перевезеннях має бути щонайменше еквівалентний рівню, що забезпечувався б при виконанні всіх установлених цими Правилами вимог. При міжнародних перевезеннях пасажирів і багажу має бути багатостороннє затвердження спеціальних умов.
 
   4.3.2. Правила  перевізника щодо застосування спеціальних тарифів і перевезень окремих категорій пасажирів і багажу також є спеціальними умовами перевезення. Такі правила не потребують обов'язкового затвердження з боку відповідного державного органу.
 
     Стаття 5. Забезпечення якості перевезень пасажирів і багажу
 
   5.1. Ці  Правила і правила перевізника повинні складати програму забезпечення якості при повітряних перевезеннях пасажирів і багажу.
 
   5.2. Нові  правила,  стандарти,  норми,  технічні умови, технології, інструкції, керівництва мають відповідати програмі забезпечення якості.
 
    Стаття 6. Квиток
 
   6.1. Договір перевезення
 
   6.1.1. Квиток надає право пасажиру на переліт відповідним рейсом (рейсами) і зобов'язує перевізника здійснити відповідне перевезення пасажира та його багажу, а також надати інші послуги, пов'язані з перевезенням, згідно з умовами договору перевезення, крім випадків, визначених у пункті 6.1.3 цієї статті.
 
   6.1.2. Умови договору перевезення, наведені у квитку, не повинні суперечити Варшавській конвенції та цим Правилам.
 
   6.1.3. Особа не буде мати право на переліт на рейсі, якщо вона:
   не сплатить відповідний тариф за перевезення або не укладе кредитну угоду з перевізником;
   не пред'явить квиток, який містить польотний  купон  на відповідний рейс, усі інші невикористані польотні купони, а також пасажирський купон або, якщо він відсутній, то  пасажирську квитанцію;
   пред'явить зіпсований квиток або квиток, в який були внесені зміни не перевізником або його уповноваженим агентом;
   не в змозі підтвердити те, що електронний квиток був належним чином наданий такій особі (у разі оформлення електронного квитка).
 
   6.2. Утрачений або зіпсований квиток
 
   6.2.1. У разі втрати або псування квитка (його частини) пасажиром перевізник на клопотання пасажира може замінити такий квиток (його частину) шляхом видачі дубліката квитка за умови підписання пасажиром угоди про відшкодування перевізнику збитків аж до вартості оригіналу квитка, які зазнав або може зазнати перевізник у зв'язку з використанням оригіналу квитка третьою особою. Якщо пасажир не підписує таку угоду, перевізник, який видає дублікат квитка, має право вимагати від пасажира сплатити його повну вартість. Перевізник має право на стягнення з пассажира плати за послуги з оформлення дубліката квитка, якщо втрата або псування не були зумовлені недбальством перевізника (його агента).
При втраті або псуванні квитка іншого перевізника дублікат квитка оформлюється тільки за наявності письмового  дозволу  такого перевізника.
 
   6.2.2. Перевізник має право відмовити пасажиру у видачі дубліката квитка, якщо:
   пасажир не підписав угоду, передбачену пунктом 6.2.1 цієї статті, і відмовився оплатити послуги з оформлення дубліката квитка;
   пасажир вимагає  видачі  дубліката  квитка після початку реєстрації на відповідний рейс.
 
   6.3. Заборона передачі квитка
 
   6.3.1. Квиток може бути використаний для перевезення лише тієї особи, що зазначена у квитку.
 
   6.3.2. З метою виконання пункту 6.3.1 цієї статті перевізник має право вимагати від пасажира ідентифікувати себе.
 
   6.4. Термін чинності квитка
   Квиток, виданий  за нормальним тарифом, буде чинним для перевезення протягом одного року з дати початку перевезення, якщо частина квитка використана або якщо не використаний весь квиток з дати його видачі. Квиток, виданий за спеціальним тарифом, чинний для перевезення лише до дати, визначеної у квитку, і на умовах, установлених тарифними нормативами перевізника.
 
   6.5. Продовження терміну чинності квитка
 
   6.5.1. Якщо перевізник:
   не може надати місце на рейс,  на  який  пасажир  має підтверджене бронювання;
   відміняє рейс, на який пасажир має підтверджене бронювання;
   пропустить узгоджене місце зупинки;
   не виконуватиме рейс у розумні строки понад час відправлення рейсу, який зазначений у квитку;
   своїми діями призведе до того, що пасажир не встигне на пересадку  на інший стикувальний рейс, на який пасажир має підтверджене бронювання і який зазначений у тому самому квитку, що й попередній рейс;
   не може надати обслуговування відповідно до оплаченого классу обслуговування, то, у разі згоди пасажира на подальше перевезення, термін чинності його квитка повинен бути продовжений на час до виконання першого рейсу, на якому є місце для такого пасажира в сплаченому класі обслуговування.
 
   6.5.2. Якщо  пасажир після початку подорожі не може її продовжити протягом терміну чинності квитка у зв'язку із хворобою чи  іншими  обставинами,  визнаними  перевізником  поважними, перевізник може продовжити термін чинності такого квитка до часу, коли пасажир стане здатним продовжити подорож, або до першого рейсу перевізника, на якому є  місце  в  сплаченому  класі обслуговування, після такої дати і з місця, де подорож булла перервана. Факт хвороби чи інших обставин має підтверджуватися відповідною довідкою. За вищезазначених обставин перевізник також може продовжити термін чинності квитків осіб, які супроводжують такого пасажира.
 
   6.5.3. При перевезенні, яке здійснюється за допомогою кількох послідовних перевізників і яке не розглядається перевізниками як єдине перевезення, перевізник має право застосовувати тарифи, які не передбачають (або забороняють) продовження терміну чинності квитка у зв'язку з хворобою пасажира чи за інших обставин, незважаючи на пункт 6.5.2 цієї статті. У разі застосування таких тарифів перевізник (його агент) повинен повідомити про це пассажира при бронюванні.
 
   6.5.4. У разі смерті дружини (чоловіка) або члена сім'ї пасажира, який не розпочав подорож, або в разі смерті пасажира на маршруті особам, що супроводжують такого пасажира, може бути продовжений термін чинності квитків, а також збільшений строк мінімального перебування. Продовження термінів чинності квитків має здійснюватися після одержання належного свідоцтва про смерть і на період, що не перевищує 45 днів з дати смерті пасажира.
 
   6.6. Послідовність польотних купонів
 
   6.6.1. Перевізник прийматиме польотні купони лише послідовно, починаючи з місця відльоту, визначеного у квитку.
 
   6.6.2. Квиток,  у якому пасажиром порушена послідовність використання польотних купонів, визнається недійсним.
 
   6.6.3. Пасажирський  купон  і всі невикористані польотні купони, які раніше не були здані перевізнику, мають залишатися у пасажира протягом подорожі і мають бути надані перевізнику на його запит.
 
   6.7. Клас обслуговування
 
   6.7.1. Перевізник  повинен надати пасажиру обслуговування згідно зі сплаченим класом обслуговування. Перевізник (його агент) повинен повідомити пасажира при бронюванні щодо обслуговування, яке надається у відповідному класі.
 
   6.7.2. Пасажир  буде прийматися для перевезення у класі обслуговування, визначеному в польотному купоні, на дату польоту і відповідний рейс, на який пасажир має підтверджене бронювання.
 
   6.7.3. Якщо квиток видається без підтвердженого бронювання, місце бронюватиметься за запитом пасажира при реєстрації за умов наявності такого місця у сплаченому класі обслуговування на відповідному рейсі.
 
   6.8. Абревіатури
 
   6.8.1. Назва перевізника, крім його повного найменування, може також наводитися у квитку у вигляді коду перевізника.
 
   6.8.2. Перевізник (його агент) повинен довести при бронюванні (реєстрації) інформацію щодо повного найменування перевізника, який у квитку наведений у вигляді коду.
 
    Стаття 7. Місця зупинок
 
   У разі якщо пасажир має квиток, виданий за нормальними тарифами, то зупинки протягом терміну чинності квитка будуть дозволені в будь-якому узгодженому місці зупинки, якщо застосовані закони  або тарифні нормативи перевізника, або розклад руху дозволятимуть таку зупинку. Якщо пасажир має квиток, виданий за спеціальним тарифом, і здійснює зупинку, яка не передбачена тарифними нормативами перевізника, то з пасажира може стягуватися за це додаткова плата.
 
    Стаття 8. Тарифи і збори
 
   8.1. Тарифи, що застосовуються
   Тарифи, що застосовуються, - це встановлені й опубліковані перевізником або від імені перевізника (або якщо не опубліковані, то розраховані згідно з тарифними нормативами перевізника) тарифи на рейс або рейси, з місця відправлення до місця призначення, зазначені у квитку, які чинні у день  оплати  квитка  для відповідного класу обслуговування. Кожен тариф передбачає правила його застосування, якими встановлюються термін дії квитка та умови застосування тарифу. Тарифи не включають транспортні послуги між терміналами аеропорту і між аеропортами та міськими терміналами.
 
   8.2. Оплата зборів
   Збори, накладені на пасажира відповідним державним органом, органом місцевого самоврядування за  користування  будь-якими послугами чи обладнанням, включаються до застосованих тарифів і повинні бути сплачені пасажиром.
 
   8.3. Валюта оплати
   Тарифи і  збори  оплачуються  у  валюті, прийнятній для перевізника, якщо це дозволено застосованими законами. Якщо оплата тарифів і зборів здійснена в країні оплати перевезення у валюті, що не відповідає встановленій і опублікованій перевізником у автоматизованій системі бронювання, то ставка обміну для такої валюти повинна відповідати банківському курсу обміну валюти (BSR), який використовує перевізник у день видачі квитка.
 
   Стаття 9. Бронювання
 
   9.1. Обмеження при видачі квитка
 
   9.1.1. Якщо пасажир не сплатив вартості квитка протягом часових меж, визначених перевізником (його агентом), то перевізник має право анулювати замовлене бронювання без повідомлення про це пасажира.
 
   9.1.2. Спеціальні тарифи можуть включати умови, які обмежують або не передбачають права пасажира на перебронювання.
 
   9.2. Особисті дані пасажира
   У межах,  передбачених  застосованими  законами,  пассажир уповноважує перевізника зберігати особисті дані про себе, які Були надані перевізнику (його агенту) з метою бронювання перевезення, для одержання додаткових послуг, для роботи систем розшуку багажу і систем попередження/визначення шахрайства з квитками,  для полегшення імміграції і забезпечення вимог щодо в'їзду в країну.
Крім того, перевізник має  право  передавати  ці  дані  із вищезазначеною  метою своїм службовцям, своїм агентам, іншим перевізникам, провайдерам додаткових послуг або державним органам на їх запит, незалежно від країни їхнього розташування.
 
   9.3. Надання місця
   Перевізник має право змінити виділене місце навіть після посадки пасажира на борт повітряного судна з причин безпеки і технічних причин.
 
   9.4. Повторне підтвердження бронювання
   У разі необхідності повторного підтвердження бронювання у зворотному напрямку перевезення, перевізник повинен повідомити пасажира, коли і як це можливо зробити. Якщо перевізник вимагатиме від пасажира повторного підтвердження бронювання, невиконання такої вимоги з боку пасажира дає перевізнику право анулювати бронювання у зворотному напрямку перевезення.
 
   9.5. "No-show"
   Якщо пасажир не прибув на рейс, на який він має підтверджене бронювання, і не повідомив заздалегідь перевізника про зміни своєї подорожі,  перевізник має право на анулювання бронювання за маршрутом перевезення.
 
    Стаття 10. Реєстрація
 
   10.1. Для дотримання формальностей, пов'язаних з процедурою відльоту, пасажир має прибути до місця проведення перевізником реєстрації і пропускного пункту з необхідними документами для подорожі не пізніше ніж у час, визначений перевізником (його агентом). Якщо пасажир прибуде до місця реєстрації і пропускного пункту після закінчення остаточного часу оформлення пасажирів або з'явиться без необхідних документів для подорожі, то перевізник матиме право анулювати бронювання і не зобов'язаний затримувати рейс. Процедура реєстрації пасажирів і багажу повинна проводитися перевізником (його агентом з обслуговування) із застосуванням автоматизованих систем контролю відправок (DCS).
 
   10.2. Перевізник не несе відповідальності перед пасажиром за витрати і збитки у зв'язку з невиконанням пасажиром вимог пункту 10.1 цієї статті.
 
   10.3. Відповідальність перевізника за виконання прийнятих зобов'язань згідно з договором повітряного перевезення настає після реєстрації пасажира та його багажу.
 
     Стаття 11. Відмова в перевезенні та обмеження при перевезенні
 
   11.1. Перевізник може відмовити в перевезенні або подальшому перевезенні пасажира (багажу) з метою забезпечення безпеки польоту та виконання вимог застосованих законів або виходячи з власних обгрунтованих рішень, якщо визначить, що така дія необхідна:
   1) для того, щоб виконати застосовані закони країни вильоту, прильоту або транзиту;
   2) з причини поведінки, віку, психічного чи фізичного стану пасажира, якщо є підстави вважати, що пасажир:
   потребує спеціальної допомоги від перевізника, яку перевізник не може надати за певних обставин;
   спричинить дискомфорт іншим пасажирам;
   призведе до появи будь-якого ризику для себе або інших пасажирів, або власності пасажирів і перевізника;
   3) якщо пасажир не виконав указівок перевізника, пов'язаних з забезпеченням безпеки польоту, якості і комфорту перевезення пасажирів, створює незручності для перевезення пасажирів,  у зв'язку з чим перевізник не може виконати зобов'язання перед пасажирами, які перебувають на борту повітряного судна;
   4) якщо пасажир поводиться таким чином або демонструє таку поведінку, що виникають сумніви щодо  безпеки  польоту  при перевезенні такої особи. До такої поведінки належить агрессивна поведінка з використанням погроз стосовно  інших  пасажирів, працівників перевізника та екіпажу повітряного судна;
   5) якщо пасажир відмовився пройти перевірку служби безпеки перевізника аеропорту чи відповідними державними органами;
   6) якщо пасажир може становити небезпеку або вже становить небезпеку для інших пасажирів (багажу, вантажу) чи повітряного судна;
   7) якщо відповідний тариф або будь-які збори, податки, які повинні бути сплачені пасажиром, не були сплачені або кредитна угода, узгоджена між перевізником і пасажиром, не була виконана;
   8) якщо пасажир не пред'явив для перевірки необхідні для подорожі документи;
   9) якщо пасажир намагається в'їхати в країну транзиту, до якої він не має чинного документа на в'їзд;
   10) якщо пасажир під час рейсу пошкодив  квиток,  інші ідентифікаційні документи;
   11) якщо квиток, пред'явлений пасажиром:
   не чинний для перевезення (у такому разі перевізник має право вилучити цей квиток, оголосити його недійсним і відмовити у повернені сум);
   придбаний у особи, яка не є перевізником чи його агентом (у такому разі перевізник має право вилучити цей квиток, оголосити його недійсним і відмовити у повернені сум);
   був оголошений  втраченим,  украденим,  недійсним,  має підроблення або іншим чином викликає підозру (у такому разі перевізник має право вилучити цей квиток, оголосити його недійсним і відмовити у повернені сум);
   має польотний  купон,  який  виправлений  будь-ким, крім перевізника (його агента), або був зіпсований (у такому разі перевізник має право вилучити цей квиток, оголосити його недійсним і оформити дублікат квитка);
   має перший невикористаний польотний купон, а пасажир починає свою подорож у будь-якому іншому місці зупинки на маршруті перевезення  за  новим, не врегульованим згідно з тарифними нормативами перевізника тарифом (у такому разі перевізник має право вилучити цей квиток, оголосити його недійсним і здійснити добровільне повернення сум);
   12) якщо особа, яка пред'явила квиток, не може ідентифікувати себе як особа, зазначена у квитку (у такому разі перевізник має право вилучити такий квиток, оголосити його недійсним і відмовити у поверненні сум);
   13) якщо пасажир раніше вже здійснив одну з наведених вище дій чи порушень і існують ознаки того, що така поведінка може повторитися;
   14) якщо перевізник повідомив пасажира в письмовій формі про те, що не може в будь-який час після дати такого повідомлення перевезти цього пасажира на своїх рейсах.
 
   11.2. Пасажир, якому відмовлено  в  перевезенні  або  у подальшому перевезенні з причини, визначеної у пункті 11.1 цієї статті (за винятком причин, визначених у підпунктах 4, 11 і 12 пункту 11.1 цієї статті), має право на примусове повернення коштів згідно з пунктом 14.2 цих Правил.
 
   11.3. Перевезення дітей без супроводу, обмежено недієздатних осіб, вагітних жінок або хворих осіб, або інших осіб, які вимагають спеціальної допомоги, має здійснюватися лише після попереднього одержання дозволу перевізника. Таким пасажирам надалі не буде відмовлятися в перевезенні у зв'язку з тим, що раніше було відмовлено на одній з підстав, визначених у пункті 11.1 цієї статті.
 
    Стаття 12. Багаж
 
   12.1. Речі, які не приймаються як багаж
 
   12.1.1. Пасажиру не слід включати у багаж такі речі:
   товари, предмети, рідкі та інші речовини, здатні створити значний ризик для здоров'я пасажирів, безпеки польоту чи власності перевізника або інших пасажирів при  перевезенні,  включаючи вибухонебезпечні, стиснуті гази, матеріали, що викликають корозію, окисники,  радіоактивні  матеріали,  магніти,  легкозаймисті матеріали, отруйні, шкідливі або подразнювальні речовини, а також будь-які інші предме

: все статьи

 • Аэропорт Киев переименовали

  Депутаты Киевского городского совета на заседании 22 марта проголосовали за присвоение аэропорту Жуляны имени Игоря Сикорского.   Теперь предприятие имеет полное наименование «Международный аэропорт «Киев» (Жуляны)... продолжить ›››

 • SkyUp начнет полеты в Украине в апреле

  Новая украинская авиакомпания SkyUp начнет полеты в середине апреля 2018 года с выполнения международных чартерных рейсов, пишут avianews.com. С середины июня компания выйдет на регулярные маршруты, открыв внутренние рейсы Киев-Одесса и... продолжить ›››

 • Особенности безвизового режима

  Особенности безвизового режима: порядок въезда и пребывания Безвизовый режим с Евросоюзом дает право украинцам свободно передвигаться по территории Шенгенской зоны при наличии действующего заграничного биометрического... продолжить ›››

 • Важно! Информация о регистрации у МАУ

  С 01 июля 2017 года перевозчик вводит автоматическую регистрацию. Каждый пассажир будет автоматически зарегистрирован на рейс и получит посадочный талон на свой электронный адрес. Этот талон следует обязательно распечатать.  ... продолжить ›››

 • Ютэйр перейдет на штучную концепцию перевозки багажа

  Авиакомпания «Ютэйр» с 25 октября 2015 года перейдет на штучную концепцию (Piece concept) перевозки багажа. Пассажиры экономического класса по новым правилам смогут провозить бесплатно одну единицу багажа до 23 кг... продолжить ›››

 • Типы размещения: Типы питания:

  Типы размещения: SNG 1Ad - Одноместный номер, 1 взрослый SNG 1Ad + 1Ch - Одноместный номер, 1 взрослый + 1 ребенок SNG 1Ad + 2Ch - Одноместный номер, 1 взрослый + 2 детей DBL 2Ad - Двухместный номер, 2 взрослых DBL 2Ad + 1Ch - Двухместный номер, 2 взрослых + 1... продолжить ›››

 • Hовые правила оформления шенгенских виз

  Основные нововведения: - место подачи документов должно совпадать с местом снятия отпечатков (т.е.: если подача в киевском Визовом центре, отпечатки тоже сдаются в Киеве). По состоянию на 19 июня, действуют филиалы в следующих... продолжить ›››

 • В 2014 году Священный Месяц Рамадан наступает 27 июня с заходом солнца

  В 2014 году Священный Месяц Рамадан наступает 27 июня с заходом солнца. Таким образом, первым днем поста является 28 июня 2014 года. Рамадан продлится 30 дней. 27 июля с заходом солнца наступит месяц Шавваль, а 28 июля мусульмане всего... продолжить ›››

 • Без віз українці можуть потрапити до 42 країн. Ще в 51 – віза на кордоні.

  Наступні країни, з якими Україна готує підписання угод про лібералізацію візового режиму, – Ісландія, Швейцарія, Чилі, Сінгапур та Венесуела. “Є проекти угод. Але чи буде це безвізовий режим, чи спрощений візовий режим,... продолжить ›››

 • Замена терминала

  С 31 октября 2013 (00:00 местного времени) ВСЕ чартерные рейсы (без исключения ) авиакомпании «Международные Авиалинии Украины» будут обслуживаться в Терминале «D» Киевского международного аэропорта... продолжить ›››

 • Страны безвизового и упрощенного въезда для граждан Украины

  Страна Особенности въезда Азербайджан безвизовый въезд по загранпаспорту Албания безвизовый въезд по загранпаспорту на срок до 90 дней Антигуа и Барбуда безвизовый въезд по загранпаспорту до 30... продолжить ›››

 • В терминале "D" серьезное пополнение

  25 октября новый терминал "D" аэропорта "Борисполь" начал обслуживать рейсы авиакомпаний KLM и Air France - одних из самых мощных авиакомпаний Европы. В частности, из нового терминала аэропорта авиакомпания AirFrance еженедельно будет... продолжить ›››

 • Отдых в этом году будет не дороже, чем в прошлом

    Мы узнали, сколько будет стоить 2-недельный отдых в середине лета на популярных пляжных направлениях. Затраты на отпуск ежегодно делают огромную брешь в бюджете. А если вести разговор о семье, то в этом случае суммы... продолжить ›››

 • Словарь туристических терминов

  Данный словарь содержит пояснения терминов и понятий, принятых в современном международном туризме. Словарь предназначен для первого знакомства со спецификой туристической терминологии и не является нормативным. Авиатариф -... продолжить ›››

 • Общие правила авиаперелета

  Пассажир  допускается к перевозке только при предъявлении действительного,  оформленного надлежащим образом билета  (т.е. содержащего пассажирский купон и соответствующие полетные купоны). Пассажир получает билет... продолжить ›››

 • Необходимые документы для оформления визы в Китай

  Необходимые документы для оформления визы в Китай: 1. Загранпаспорт, срок действия не менее 6 месяцев. Для детей от 6 лет до 14 лет, вписанных в паспорта родителей, обязательно в паспорте наличие фото); 2. 1 фото (3х4); 2 фото (3х4) для детей... продолжить ›››

 • Украинцы смогут ездить в Боснию и Герцеговину с 29 ноября без виз

  В соответствии с соглашением, двухсторонние консультации по которому между министерствами иностранных дел Украины и Боснии и Герцеговины (БиГ) состоялись в Сараево, с 29 ноября 2011 года граждане Украины будут посещать БиГ без виз.... продолжить ›››

 • Куди українець може полетіти без візи – список

  Наразі громадянин України може полетіти у відпустку без попереднього отримання візи у 70 країн світу. (у деякі віза потрібна, але вона отримується в аеропорту по прильоту за гроші) Розділимо країни, котрі не потребують візи... продолжить ›››

 • Лучшие дворцы, ставшие отелями

  Пожалуй, каждый человек хотя бы раз в жизни мечтал пожить на территории великолепного дворца. Такое желание легко сделать реальностью, так как в мире немало гостиниц, расположенных в бывших обиталищах королевских особ. Forbes... продолжить ›››

 • Посольства Украины за рубежом

    ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ В АВСТРАЛІЇ Level 12, St.George Centre, 60 Marcus Clarke Street, Canberra ACT 2601, Australia GPO Box 1567, Canberra ACT 2601 (8-10-612) 6230 5798   ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ В РЕСПУБЛІЦІ АВСТРІЯ Naaffgasse 23, A-1180 Wien, Österreich (8 10 431) 479 71 72 (11)   ПОСОЛЬСТВО УKРАЇНИ В... продолжить ›››

 • Оформление Tax Free

    Оформление Tax Free !!! Что такое Tax Free и как им пользоваться?Наверное, многие знают, что, делая покупки за границей, можно прилично сэкономить: до 20% от стоимости товаров. Не все пробовали этим воспользоваться – за границей у... продолжить ›››

 • Полезная информация для туристов!

    Полезная информация для туристов!!!   ВЕЩИ   Невзирая на сроки Вашей поездки, обязательно возьмите в дорогу хотя бы одну теплую вещь; удобную обувь для пешеходных экскурсий; зонтик; фото-, видеопленка и запасные батареи.... продолжить ›››

 • Аптечка туриста

    Аптечка туриста Неподготовленному человеку очень сложно разобраться в том многообразии лекарств, которое сегодня усиленно рекламируется, продается в аптеках и указывается в многочисленных справочниках. Во всяком случае,... продолжить ›››

 • Профилактика Малярии

    ПРОФІЛАКТИКА МАЛЯРІЇ (Пам'ятка для тих, хто від'їжджає за кордон)   Малярія - інфекційне захворювання, збудником якого є найпростіші (плазмодії малярії), що передаються від хворої до здорової людини через укуси малярійних... продолжить ›››

 • Воздушный кодекс Украины

    ПРАВИЛА повітряних перевезень пасажирів і багажу          Стаття 1. Відповідність Правил      1.1. Ці Правила підготовлені на виконання Програми інтеграції України до Європейського Союзу, затвердженої... продолжить ›››

 • Таможенные правила

    По всем вопросам касающимся выезда из страны, паспортов, доверенностей и пр. Вы можете обращаться в: -        справочную аэропорта "Борисполь": 490 47 77- службу паспортного контроля аэропорта "Борисполь": 281 70... продолжить ›››

 • Безвизовые страны

  Здесь представлена информация о том, какие безвизовые страны открывают двери для граждан Украины, а также страны с легким визовым режимом.  Въезжать в такие страны можно без прохождения длительной процедуры получения визы в... продолжить ›››

 • Список лучших стран для отдыха

  Британский журнал Conde Nast Traveller составил список лучших стран для отдыха. По результатам исследования наивысшую оценку в 2011 году заслужила Италия. Турция в этом году заняла третье место. Список лучших стран для отпускного туризма... продолжить ›››

 • Как сэкономить на телефонных разговорах за границей

  Почти для каждого из нас возможность оставаться на связи в путешествиях является просто неотъемлемой необходимостью. Ведь так важно держать связь с родными и близкими, которые остались дома, чтобы избегать ненужных волнений за... продолжить ›››

Статьи о других странах